Cookie beleid IJVV

De website van IJVV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleid en regels

Algemene Gedragsregels IJVV

Sportiviteit en het bieden van een veilige omgeving voor alle leden voor jong en oud staan bij IJVV hoog in het vaandel. Hiertoe heeft IJVV een set aan gedragsregels opgesteld bestaande uit:

 1. Algemene regels voor Sportpark IJVV – Den Uithoek
 2. Gedragsregels voor trainers-coach en begeleiders (bron: NOC-NSF)
 3. Gedragsregels voor spelers (bron NOC-NSF)

Eenieder die lid is van IJVV of het sportpark van IJVV bezoekt, wordt geacht deze regels te respecteren.

Dank voor uw medewerking!

Ad 1.     Algemene regels voor Sportpark IJVV – Den Uithoek

IJVV verwacht van zijn leden en van bezoekers van het sportpark dat zij de normale fatsoensregels in acht nemen. De Gedragsregels voor Sportiviteit en Respect, zoals bij de ingang van het sportpark te vinden zijn, vormen daarvoor de basis (zie hierna). Daarnaast zijn de volgende regels van toepassing:

 1. Wettelijke regels gelden ook voor ons sportpark, zoals:
  1. niet roken in de (openbare) gebouwen en kleedkamers;
  2. geen drankverkoop onder de 18 jaar.
 2. Alcohol mag alleen genuttigd worden in de kantine, op het terras op het niveau van de kantine en het terras naast het boardingveld. Het is niet toegestaan om glazen (glas) mee te nemen naar het terras beneden (evt. wel plastic glazen). Langs de velden is alcoholgebruik niet toegestaan.
 3. Toeschouwers dienen achter de reclameborden (veld 1) of omheining (veld 3) te blijven.
 4. Fietsen dienen gestald te worden in de fietsenstalling (niet toegestaan op het sportpark zelf).
 5. Vuurwerk op het park en/of langs de velden is niet toegestaan.
 6. De kantine is doorgaans geopend op trainingsavonden en wedstrijddagen. De kantine sluit op wedstrijddagen normaliter 2 uur na het einde van de laatste wedstrijd, dwz. 18.30 uur op zaterdag. Het dienstdoende barpersoneel heeft het recht hiervan (binnen de grenzen van redelijkheid) af te wijken.
 7. Gebruik trainingsvelden en kleedkamers: elk team wordt geacht zich aan het trainings- en kleedkamerschema te houden zoals opgesteld door de Seniorencommissie, Jeugdcommissie en Commissie Vrouwenvoetbal. Alleen met instemming van het Bestuur kan hiervan afgeweken worden.

De belangrijkste regels vind je op het bord bij de ingang van ons sportpark. Wij hopen dat iedereen van onze club en onze bezoekers zich hier aan houden:


Ad 2.     Gedragsregels Trainer, coach of begeleider (bron: NOC-NSF)

-      Bij de aanstelling van een trainer/coach of begeleider worden deze gedragsregels uitgereikt en de strekking hiervan besproken. De betrokkene dient toe te zeggen dat zich hieraan zal houden.

Hij/zij:

 • zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.
 • kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.
 • is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 • respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • tast niemand in zijn waarde aan: onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.
 • neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • ziet toe op naleving van regels en normen. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.
 • is voorzichtig: stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

Gedragsregels spelers (bron: NOC-NSF)

Een speler:

 • is open: wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij de vertrouwenspersonen van IJVV. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.
 • toont respect: voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen
 • respecteert afspraken: kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • gaat netjes om met de omgeving: maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. gooi afval in de afvalbakken.
 • blijft van anderen af: raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • houdt zich aan de regels: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • tast niemand in zijn waarde aan: pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • discrimineert niet: maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • is eerlijk en sportief: speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi.
 • meldt overtredingen van deze gedragscode: meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij de vertrouwenspersonen van IJVV. 

Onderstaande links verwijzen naar documenten met daarin onze formele regels en beleid:

Huishoudelijk reglement van voetbalvereniging IJVV
Kunstgras regels
Beleidsplan 2016-2020
Spel DNA Onderbouw IJVV
IJVV en het opleiden van jeugd
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!